Bewering ‘Zonder toegevoegde suiker’

Bewering 'Zonder toegevoegde suiker'

In 2012 werd de Europese Richtlijn 2001/112/EG m.b.t. Vruchtensappen aangepast. Een van de wijzigingen was dat het toevoegen van suikers aan vruchtensappen werd verboden. Dit verbod is er gekomen op vraag van de sector aangezien er in de praktijk geen suikers werden toegevoegd aan vruchtensappen en de bedrijven dit wilden opgenomen zien worden in de wetgeving.

Wat zegt de wetgeving?

Als gevolg van de wetgeving met betrekking tot het verstrekken van informatie aan consumenten, die stelt dat je geen eigenschappen mag toekennen aan een product als alle producten van dezelfde categorie dit eigenschap ook hebben, werd de bewering ‘zonder toegevoegde suiker’ verboden. Dit is immers geldig voor alle vruchtensappen als gevolg van het nieuwe verbod.

Maar omdat de bewering ‘zonder toegevoegde suiker’ al lang aanwezig was op de verpakkingen, werd een overgangsperiode voorzien zodat de consument zich geen vragen zou gaan stellen bij het plotse verdwijnen van deze bewering.

De voedingsclaim „zonder toegevoegde suiker”, … , is voor vruchtensappen al zeer lang in gebruik. Gezien de in deze richtlijn gestelde nieuwe eisen ten aanzien van de samenstelling van vruchtensappen zou het, als deze claim na een overgangsperiode van de ene dag op de andere zou verdwijnen, wellicht niet mogelijk zijn onmiddellijk een duidelijk onderscheid te maken tussen vruchtensappen en andere dranken op het punt van toevoeging van suikers, hetgeen schadelijk zou zijn voor de sector vruchtensappen. Teneinde de bedrijfstak in staat te stellen de consumenten naar behoren voor te lichten, moet het mogelijk zijn om voor een beperkte periode een vermelding te gebruiken die stelt dat vruchtensappen geen toegevoegde suikers bevatten.

Deze overgangsperiode is afgelopen op 28 oktober 2016.

Wat stellen we vast in de praktijk?

Bevragingen bij consumenten en gezondheidswerkers in verschillende Europese landen heeft aangetoond dat een grote meerderheid denkt dat 100% vruchtensap toegevoegde suikers bevat.

In Vlaanderen weten slechts 22% van de ondervraagde diëtisten en gezondheidswerkers dat het toevoegen van suikers aan vruchtensappen verboden is. In Wallonië is de situatie beter, met 51% van de ondervraagden die correct ingelicht zijn.

Hieruit blijkt dus dat de overgangsperiode te kort was om de consumenten voldoende in te lichten.

In het licht van de huidige discussie over suikers in de voeding, is een correcte informatie over de productsamenstelling zeer belangrijk!