Code of Practice AIJN

De samenstelling van vruchten wordt bepaald door een hele reeks factoren. Dit betekent dat deze samenstelling kan variëren in functie van gekende en onbekende parameters. Op basis van de grote hoeveelheid beschikbare data is het eveneens mogelijk op statistische basis minimale en maximale grenzen te definiëren waarbinnen de verschillende kenmerkende eigenschappen van een typisch vruchtensap kunnen variëren.

De reference Guidelines die gedefinieerd worden in de AIJN Code of Practice groeperen al deze minimale en maximale waarden en/of ranges zodat deze kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van een vruchtensap te evalueren voor wat betreft kwaliteit, authenticiteit en identiteit.

De AIJN Code of Practice voor de evaluatie van groente- en vruchtensappen wordt aanvaard en gebruikt door de nationale federaties van vruchtensappenproducenten in de EU, door nationale voedingsinspectiediensten en door verwerkers en handelaars van vruchten en vruchtensappen wereldwijd. De AIJN Code of Practice is ook erkend door de Europese Commissie.

Voor meer inlichtingen over deze AIJN Code of Practice kan u terecht op de website van AIJN.