Corporate Social Responsibility

De Europese vruchtensappensector meet haar succes door te streven naar een maximale kwaliteit van het vruchtensap en een continue verbetering van de productieprocessen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de impact op het milieu.

Daarom werken de bedrijven uit de sector aan een continue verbetering van hun duurzame productieprocessen van de boom tot in het glas. Ze hebben ook een Corporate Social Responsibility Platform opgericht.

Dit multi-stakeholder platform betrekt zowel vertegenwoordigers van de telers, verwerkers, bottelaars, handelaars als NGO’s. Het vergemakkelijkt de uitwisseling van goede praktijken binnen de keten en stimuleert samenwerkingsprojecten. Duurzame productie is een van de belangrijke principes van het platform.