Wetgeving

Vruchtensappen en nectars zijn voedingsmiddelen en vallen als dusdanig onder de algemene wetgeving met betrekking tot voedingsmiddelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de zgn. General Food Law (de Europese Verordening (EG) 178/2002) en de wetgeving rond etikettering (Food Information to Consumers (FIC) Verordening (EU) 1169/2011). 

Maar er zijn ook een aantal wettelijke bepalingen die enkel betrekking hebben op de categorie van de vruchtensappen en nectars. Het voorbeeld bij uitstek hiervan is de Vruchtensappenrichtlijn (Richtlijn 2012/12/EU). En aangezien het een Richtlijn is, werd deze tekst ook omgezet naar Belgisch recht in het KB Vruchtensappen van 22 november 2013.

Een aantal van de relevante wetteksten worden in deze rubriek aangekaart, maar voor een volledig overzicht verwijzen we naar de website van het FAVV, het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Ook de sectorgids die AJUNEC samen met VIWF, de federatie van de producenten van gebotteld water en frisdranken, heeft uitgewerkt, bevat een volledig overzicht van alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de productie van vruchtensappen en nectars.

Deze sectorgids (Gids G-029 - Autocontrole gids van de productiebedrijven van verpakt water, frisdranken, sappen en nectar) is gevalideerd door het FAVV en kan bij AJUNEC worden aangekocht.