De consumptie

Uit de Voedselconsumptiepeiling van 2014 (Ost C. Fruit. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.) blijkt dat fruit- en/of groentesap door ongeveer 17% van de bevolking dagelijks geconsumeerd. Hiertegenover staat ook 43,6 % die aangeeft nooit fruit- of groentesap te drinken.

Mannen en vrouwen consumeren ongeveer even frequent fruit- of groentesap. De kinderen consumeren het minst frequent dagelijks fruit- of groentesap: 5,4% van de 3-5 jarigen en 6,4% van de 6-9 jarigen. Het dagelijks gebruik van fruitsap neemt licht toe bij de adolescenten: 15,6% van de 10-13 jarigen en 12,6% van de 14-17 jarigen. De volwassenen consumeren het meest frequent dagelijks fruit- of groentesap: 19,5% van de 18-39 jarigen en 18,3% van de 40-64 jarigen.

In België bedraagt de gemiddelde fruitconsumptie 110 gram per dag.  Dit betekent dat slechts 9% van de bevolking de aanbevolen hoeveelheid m.b.t. fruitconsumptie haalt. Wanneer fruit ruimer wordt geïnterpreteerd en ook vruchtensappen (en olijven) worden meegerekend, stijgt de dagelijkse consumptie naar 179 gram. In dit geval haalt 24% van de bevolking de norm.

In 2016 dronk de gemiddelde Belg 16 liter vruchtensappen, groentesappen en nectars per persoon. Dit komt neer op 181 miljoen liter. Bijna de helft is sinaasappelsap, gevolgd door appel en diverse gemengde sappen. Nectars vertegenwoordigen ongeveer 17% van de markt (3 liter per persoon per jaar).

Consumptie

Bron: AJIN 2016 Liquid Fruit Market Report