Missie en Visie

AJUNEC wil de stem van de sector zijn in België en is er voor en door haar leden. Dankzij het geïntegreerde lidmaatschap van FEVIA kan AJUNEC zich uitsluitend bezighouden met dossiers die betrekking hebben op de sector en haar producten. Voor verticale dossiers, die van toepassing zijn voor alle bedrijven uit de voedingsindustrie, kan AJUNEC beroep doen op de experts van FEVIA.

AJUNEC wil haar leden informeren, ondersteunen en adviseren met betrekking tot onderwerpen gerelateerd aan de sector van de vruchtensappen, groentesappen en nectars. Dit gebeurt door tijdig de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er op een efficiënte manier kan worden geanticipeerd op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen.

AJUNEC werkt samen met AIJN, die de nationale federaties verenigt. AIJN is het aanspreekpunt voor alle dossiers op EU-niveau.