Expertisedomeinen

Sectorspecifieke dossiers worden rechtstreeks opgevolgd door AJUNEC, al dan niet in samenwerking met onze Europese federatie AIJN.
Voor horizontale dossiers (concurrentiekracht, duurzaamheid, milieu en energie, voedselveiligheid, werk en talent, voeding en gezondheid) doet AJUNEC beroep op de experten van FEVIA.

Wetgeving

  • EU Richtlijn Vruchtensappen en implementatie in België
  • etikettering van vruchtensappen en nectars
  • gezondheidsclaims
  • specifieke claims zoals ‘zonder toegevoegde suikers’
  • oorsprongsetikettering (COOL)

Voedselveiligheid en kwaliteit

  • sectorgids FAVV
  • Code of Practices AIJN

Voeding en gezondheid

  • fruitsap in een evenwichtige voeding
  • voedingsaanbevelingen
  • nutritionele voordelen van 100% vruchtensap