Nutritionele en gezondheidsbeweringen

Nutritionele en gezondheidsbeweringen, de zgn. claims, mogen niet zomaar worden gemaakt. Deze beweringen moeten immers wetenschappelijk bewezen zijn voor ze op aan een product mogen worden toegekend.

Op Europees niveau worden de nutritionele en gezondheidsbeweringen geregeld in de Verordening (EG) 1924/2006. Deze wetgeving is van toepassing voor alle voedingsmiddelen, dus ook voor vruchtensappen en beschrijft de voorwaarden verbonden aan het maken van bepaalde beweringen in commerciële communicaties zoals de etikettering en reclame (ook op websites).

De Verordening definieert de beweringen die toegelaten zijn alsook de procedures om beweringen te laten goedkeuren. Er zijn ook principes die van toepassing zijn voor alle claims (een claim mag niet dubbelzinnig of misleidend zijn, moet gebaseerd zijn op erkende wetenschappelijke proeven…) en gebruiksvoorwaarden waaraan claims moeten voldoen (bv. m.b.t. de hoeveelheid van een product die nodig is om de beloofde uitwerking te hebben).

Nutritionele beweringen

Nutritionele beweringen zijn vermeldingen op de verpakking of in reclame die betrekking hebben op de voedingswaarde: het aantal calorieën (‘laag caloriegehalte’), de aan- of afwezigheid van bepaalde nutriënten (‘bron van vitamines’, ‘rijk aan vezels’ ...). Op Europees vlak is een register opgesteld met daarin de voedingsclaims die producenten mogen gebruiken.

Gezondheidsbeweringen

Gezondheidsclaims zijn een andere soort beweringen die betrekking hebben op de impact van bepaalde voedingsstoffen op de gezondheid (groei en ontwikkeling), hun bijdrage tot lichamelijke functies of tot de mogelijke verlaging van een ziekterisico. Dergelijke gezondheidsclaims mogen pas worden gebruikt nadat het Europese Voedselagentschap EFSA een positief advies heeft uitgebracht na grondige evaluatie van de wetenschappelijke bewijzen.

Op haar website geeft de FOD Volksgezondheid meer uitleg over deze claims.