Enkele economische cijfers

De totale omzet voor de Belgische markt bedroeg ± 235 miljoen Euro. De leden van AJUNEC stellen rechtstreeks 136 personen tewerk in de sector (2016 - bron : FOD Economie).

De verschillende merken vertegenwoordigen 38,7% van het volume aan vruchtensap. De overige 61,3% wordt als private label door de verschillende grootwarenhuizen verkocht. Onder de leden van AJUNEC zijn er zowel bedrijven die eigen merken produceren als bedrijven die voornamelijk private label producten op de markt brengen.

De haven van Gent is (samen met Rotterdam) de voornaamste aanvoerhaven voor concentraat uit Brazilië. Vanuit Gent wordt dit concentraat vervolgens verder verdeeld over de rest van Europa en de wereld.