Sectorgids

Autocontrole

Voedingsbedrijven moeten alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan de wettelijke eisen op het vlak van voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid.

Sectorgids

Elk voedingsbedrijf is wettelijk verplicht om te beschikken over een autocontrolesysteem (ACS). Deze gids bevat de Goede hygiënepraktijken en is gebaseerd op de HACCP-principes.

De doelstelling van een autocontrolesysteem is alle gevaren tijdens de productie, de verwerking en de verdeling van de producten zo goed mogelijk te beheersen.

Bedrijven zijn verplicht te beschikken over een ACS. Ze kunnen deze ACS zelf opstellen, maar kunnen ook gebruik maken van een gids die door de sectororganisatie is opgesteld en door het FAVV werd gevalideerd.

De bedrijven kunnen de door het FAVV gevalideerde autocontrolegids vervolgens gebruiken om hun eigen ACS uit te werken. De sectorgids zal ook als referentie dienstdoen tijdens de audit van het ACS door de certificeringsinstelling.

AJUNEC heeft samen met VIWF (de vereniging van de producenten van waters en frisdranken) een sectorgids (G-029) opgesteld voor de productie van verpakt water, frisdranken en sappen en nectar.

Deze Gids kan aangekocht worden via AJUNEC. Voor meer informatie kan u contact opnemen met contact@ajunec.be.